Home

Informacje nt. gminy Urząd Gminy, kontakty Historia gminy Atrakcje Zdjęcie ,,,  
 
 
  Urząd Gminy   Urząd Link do tablicy ogłoszeń urzędowychy
      Urząd Link do strony, na której Gmina umieszcza informacje o ogłoszonych zamówieniach publicznych
       
  Adres:   Svojkov č.p.12,   471 53 SVOJKOV  
  REGON    00831689
  Bank:     24324421/0100  
  Godziny urzędowe:     PONIEDZIAŁEK 15.00 - 17.00  
  Tel.:     +420 487 753 168  
  E-mail:     ousvojkov@mybox.cz  
  ID skrzynki danych:   99za9an
       
  Burmistrz   Gustav Pilz
  Tel.:.   +420 605 883 533
       
  Wiceburmistrz   Pavel Šorf ml.
  Rada Gminy   Gustav Pilz
      Pavel Šorf ml.
      Pavel Šorf st.
      Pavlína Štěpánková
      Dana Kejklíčková
      Milan Vlášek
      Martin Průcha
       
  Komisja ds. finansów    Milan Vlášek - Przewodniczący
  Członkowie   Vlasta Voborníková, Pavel Slapnička
 
Komisja ds. kultura Dana Kejklíčková - Przewodniczący
Członkowie Pavlína Štěpánková, Jiřina Tomšová, Jiří Haidl,
Robert Sedlák
  Komisja ds. kontroli   Martin Průcha - Przewodniczący
  Członkowie   Pavel Šorf st., Jaroslav Fiala, Danuše Koldovská,
      Josef Listík