Home

Informacje nt. gminy Urząd Gminy, kontakty Historia gminy Atrakcje,,,  Zdjęcie,,,
 
  Historia gminy  
     
  Położenie miejscowości  
Svojkov leży w północnych Czechach na przedgórzu Gór Łużyckich na zboczach wzniesień Slavíček (535 m n.p.m.), Tisový vrch (541 m m.p.n.) oraz Viničný vrch (439 m n.p.m.).Wzgórza są porośnięte lasami mieszanymi, w niższych partiach przeważa sosna.
Dominantą miejscowości jest zwarty, potężny masyw z piaskowca nazywany Dědovy kameny.Znajduje się tu wiele wież skalnych z trasami wspinaczkowymi.Najbardziej znane są Matterhorn, Praděd i Českolipská věž.Na niektóre skały można wejść bez sprzętu.
Historia
Idealne położenie miejsca zachęcało do osadnictwa już w czasach prehistorycznych, o czym świadczą znalezione w 1936 roku kamienne topory i motyki.

Pod koniec XI wieku osiadł tu pan Svojek ze swoją drużyną, który założył osadę nazywaną Svojkův dvůr – później Svojkov.Wiele lokalnych nazw wskazuje na słowiańskie pochodzenie miejscowości.

Na początku XIV wieku właściciele majątku zlecili budowę skalnego grodu z drewnianymi dobudówkami. Był to jeden z pierwszych zamków warownych na północy królestwa czeskiego.

Najważniejszym rodem ziemiańskim byli panowie z Chlumu, od 1381 roku Henzlín z trzema synami.Jan z Chlumu służył we Włoszech w armii przyszłego cesarza Zygmunta.Wezwał on Jana z Bolonii, aby towarzyszył Janowi Husowi na sobór do Konstancji.Jan z Chlumu został przyjacielem Husa i zwolennikiem jego nauk.

Po spaleniu Husa na stosie w 1415 roku Jan z Chlumu wrócił na pewien czas do ojczyzny, wiadomości o nim kończą się w Pradze.

W czasie wojen husyckich gród w Svojkovie zdobył rycerz rabuś Mikeš Pancíř ze Smojna, który rezydował na zamku Sloup.Z odsieczą przybyływojska królewskie i wtedy część miejscowości Svojkov spłonęła.Zamek często zmieniał właścicieli. Ostatni z nich w 1590 roku zlecił zburzenie drewnianych części twierdzy i posiadłość sprzedał.

Nabyła ją Alena Berková z mężem Zdeňkem Lvem Libštejnskim.W czasie powstania stanów w latach 1618-1620 byli oni po stronie Habsburgów i majątku im nie skonfiskowano.Do Svojkova dołączono sąsiedni Sloup.Wojna trzydziestoletnia spowodowała wielkie szkody w obu posiadłościach.

W 1647 roku z powodu dużego zadłużenia obie posiadłości rozdzielono i sprzedano różnym właścicielom. Svojkov kupił Adam František z Knoblochů. W połowie XVII wieku niedaleko zamku, w przedniej części parku, zlecił on budowę barokowego pałacyku oraz zgodnie z ówczesnym stylem zagospodarował ogrody pałacowe.

W 1750 roku posiadłość kupił hrabia Józef Jan Maksymilian Kinski, przyłączając ją do Sloupu.Pałac w Svojkovie przez długi czas zamieszkiwał baron Cervelli, któremu hrabia przekazał liczne sprawy gospodarcze (produkcję szklanych pereł, produkcję woskowanego płótna i tapet, mały browar, młyn do mielenia słodu).Pałac był letnią rezydencją możnowładców.

Ostatnią właścicielką do maja 1945 roku była Maria Kinski, żona Wilhelma Emanuela Preysinga.W czasie okupacji w pałacu miała siedzibę organizacja Hitlerjugend.

Od 1946 roku mieścił się tu dom emerytów.Wiosną 1957 roku pałac spłonął.Po trwającym ponad rok remoncie w czasie prac wykończeniowych jesienią 1958 ponownie strawił go pożar.Po raz drugi już go nie odbudowano.

Opracowała Jiřina Tomšová