Home

Informacje nt. gminy Urząd Gminy, kontakty Historia gminy Atrakcje Zdjęcie ,,,  
 
  Atrakcje  
     
  Ogród pałacowy  
  Budynek gospodarczy w ogrodzie pałacowym przez wiele lat wykorzystywał Powiatowy Związek Strażaków jako magazyn.Z ogrodu korzystali członkowie rodzin strażaków, organizowano tu także obozy letnie dla dzieci.Lokalni mieszkańcy nie mieli tu prawa wstępu.  
 

Od 2008 roku cały ogród pałacowy należy do gminy Svojkov.Ogród był opustoszały i bardzo zarośnięty.W latach 2009-2012 przeprowadzono rewitalizację parku z dofinansowania unijnego.W 2013 roku przeprowadzono generalny remont zniszczonego kamiennego muru, dofinansowany przez Państwowy Inwestycyjny Fundusz Rolny, a z dofinansowania Ministerstwa Kultury w części ogrodu wymieniono żelazny płot.

 
  Z ogrodu pałacowego obecnie korzysta gmina.Organizowane są tu różne spotkania i wydarzenia kulturalne, festyny tradycyjnego stawiania i ścinania drzewka majowego, w ostatnią kwietniową noc tzw. palenie czarownic, obchody Dnia Dziecka, jesienny Jarmark św. Wacława, letnie rzeźbienie w drewnie, koncerty muzyczne, ćwiczenia strażackiedla dzieci i inne.Ogród pałacowy i zamek są dostępne dla zwiedzających.  
     
  Modlivý důl  
  Z niedalekiego rozdroża prowadzi droga do Modlivego dolu.To piękny, porośnięty lasem, jar otoczony wysokimi skałami.W miejscu, w którym w 1680 roku z zazdrości popełniono morderstwo,zbudowano drewnianą kapliczkę ze świętym obrazkiem.W 1836 roku rzeźbiarz Antonín Wagner wyrzeźbił w skale kaplicę z gotyckimi łukami.W 1903 roku nadano jej kształt kaplicy z Lourdes z figurką Maryi Panny z Lourdes.  
 

W XVIII i XIX wieku do Modlivego dolu przybywali wierni i całe procesje z najdalszych okolic, aby prosić Boga o odwrócenie nieurodzaju, głodu, epidemii dżumy i cholery.

W XX wieku pielgrzymki trwały aż do 1948 roku.

Od 1996 roku na rozpoczęcie miesiąca maryjnego każdorazowo 1 maja o godz. 15.00odbywa się tu nabożeństwo, w którym uczestniczy ponad 200 osób.Mszę zazwyczaj celebruje biskup diecezji litomierzyckiej.

 
     
  Kaplica św.Wacława  
  Pośrodku miejscowości stoi kaplica św.Wacława, patrona ziem czeskich.  
  Została zbudowana w 1868 roku w stylu klasycystycznym.Odbywają się tu nabożeństwa, koncerty organowe, bożonarodzeniowe kolędowanie.  
     
  Współczesność  
  Gmina Svojkov utraciła swoją samodzielność w 1980 roku i przez 12 lat należała do miasta Nový Bor (6 km).W 1991 roku, po zmianie sytuacji politycznej w kraju, niezadowoleni mieszkańcy podjęli starania o przywrócenie samodzielności gminy i od 1992 roku gmina ma swój samorząd.Pomimo początkowych problemów finansowych wraz z przemyślanym planem rozwoju gminy i rosnącą liczbą ludności gmina zaczęła się rozwijać.Wyremontowano sieć wodociągową, przeprowadzono gazyfikację, rekonstrukcję linii energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, zagospodarowano centrum miejscowości, zbudowano chodniki, wyremontowano budynki, kościół, cmentarz, drogi, zbudowano nowe boisko wielofunkcyjne, zrewitalizowano ogród pałacowy, wyremontowano kaplicę w Modlivym dole, kapliczki, oznakowano okólne szlaki turystyczne.  
 

Opracowała Jiřina Tomšová